Markarbete på Levaråkern

Lyssna

I samband med pågående arbete vid nedre dammen i Olofsfors kommer material att grävas upp på Levaråkern och användas som tätningsmaterial. De skador som orsakas på Levaråkern kommer att åtgärdas.