Nyfiken att bli god man eller förvaltare? Eller är du redan god man?

Lyssna

Den 23 oktober bjuder vi in till en träff. Under kvällen kommer medarbetare från överförmyndarenheten att informera om vad uppdraget som god man eller förvaltare innebär samt hur rekryteringen av ställföreträdare går till. Det ges även möjlighet att knyta kontakter med andra gode män och förvaltare. Vi kommer också informera om sådant som är aktuellt inom området. Vi bjuder på fika, välkomna!

När
Tisdag 23 oktober, klockan 18:00-20:30.

Var
Strandholmen, hemvägen 10

Varmt välkommen!

För anmälan klicka på länken: Träff för dig som är eller vill bli god man eller förvaltare i Nordmaling»