Pressmeddelande: Nordmalings kommun är fortfarande med i toppen

Lyssna

Idag presenterade Svensk Näringsliv sin rankning av företagsklimat i Sveriges kommuner. Det sammanfattande omdömet för företagsklimatet från Nordmalings företagare placerar Nordmalings kommun på plats åtta i hela landet. Det sammanställda rankningsresultatet för 2018 placerar kommunen på plats 41 bland landets 290 kommuner, vilket innebär att kommunen klättrar ytterligare tre placeringar från föregående år.

- Vi är fortfarande glada och nöjda över att ligga bland toppkommunerna i Norrland, det känns fantastiskt bra och det är oerhört viktigt att fortsätta på det inslagna vägen tillsammans med kommunens företagare, vi tittar dessutom på hur vi ska kunna förbättra vårt arbete ytterligare. När vi startade vårt målmedvetna arbete 2014 låg vi på plats 267 så det har verkligen varit en häftig resa. Nu fortsätter vi arbetet framåt, tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson.

De kategorier där Nordmalings kommun ökar mest är:

• Tillgång till kompetens
• Politikernas attityder
• Konkurrens från kommunen
• Tjänstemännens attityder
• Det sammanfattande omdömet
• Service till företag

- Återigen och glädjande nog klättrar Nordmaling på rankingen för företagsklimat och vi ökar stort på de flesta områden som vi kan påverka, i samverkan med företagen. Jag vill framhålla hur viktigt ett bra företagsklimat är för kommunens tillväxt och framtida utveckling i sin helhet. Jag vill även understryka värdet av alla våra duktiga företag och företagare vi har i kommunen, som skapar tillväxt, arbeten, trivsel, service och utveckling av kommunen, säger Conny Nordendahl, Näringslivsutvecklare på Nordmalings Kommun

- Företagen är viktiga för samhällets utveckling och är en av motorerna i Nordmalings kommun. Välmående företag skapar spinn-off effekter med fördelar som flera kan ta del av. Nya möjligheter dyker ständigt upp och när alla aktörer strävar i samma riktning stärks kommunens attraktionskraft. Utvecklingsorienterade kommuner attraherar nya kommuninvånare och skapar förutsättningar för framtida företagsetablering och jobbar vidare på den fastslagna linjen, säger kommunchef Ulf Månsson.

Se rankingen och kommunens resultat på Svenskt Näringslivs webbplats: https://www.foretagsklimat.se/ranking?factor=summary_evaluation&sort=2018

Pressmeddelande: Nordmalings kommun är fortfarande med i toppen.pdf

Kontaktperson: Josefine Larsson