Vattenläcka vid korsningen Trädgårdsgatan/Utåkersvägen

Lyssna

Störningar i området kan förekomma.

Tank ställs ut på plats för hämtning av dricksvatten.