Nordmalings Kommun deltar i nationell jämställdhetssatsning

Lyssna

Nordmalings Kommun är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i Modellkommuner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service.

I Modellkommuner utvecklar kommuner sitt jämställdhetsarbete genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra, så kallad benchmarking.

– Det är självklart att vi ska ge invånarna likvärdig service oavsett kön och att kommunens resurser fördelas jämställt. Den här satsningen hjälper oss att få in ett jämställdhetsperspektiv i det ordinarie arbetet och det höjer kvaliteten i verksamheten, säger Madelaine Jakobsson, (C) kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling.

Mentorer stöttar arbetet
Deltagarna i satsningen ska benchmarka med varandra i grupper om två eller tre under 2019. Sju kommuner som tidigare deltagit i satsningen deltar som mentorer för att stötta arbetet och bidrar med konkreta exempel från sina egna verksamheter.
Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Politiker, chefer och nyckelpersoner
Deltagarna träffas fem gånger under ett år: en politiker, en chef och en jämställdhetsstrateg från varje kommun. Mellan träffarna genomförs förbättringsarbeten på hemmaplan, med stöd från SKL.

– Att ha med alla tre nivåer är en avgörande framgångsfaktor. Politiker utbyter erfarenheter med andra politiker, chefer med chefer och strateger med strateger, samtidigt som den här processen ger de olika nivåerna möjlighet att arbeta tillsammans, säger Marie Trollvik, som leder satsningen från SKL.

Satsningen på Modellkommuner finansieras genom en överenskommelse mellan SKL och regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbete i kommuner, landsting och regioner.

Mer information
Marie Trollvik, SKL
marie.trollvik@skl.se
0708-741 229

Läs mer om projekt Modellkommuner på SKL:s hemsida (länk, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om SKL:s stöd till kommunernas jämställdhetsarbete (länk, öppnas i nytt fönster)

Modellkommuner Mentorer
Askersund och Fagersta Hedemora
Botkyrka och Västerås Uppsala
Nordmaling, Örnsköldsvik, Robertsfors Vännäs
Trelleborg, Olofström, Östra Göinge Kristianstad med stöd av Malmö
Södertälje och Östersund Norrtälje
Förbundet Norrbottens kommuner Boden och Luleå med stöd av Piteå


Nordmalings Kommun deltar i nationell jämställdhetssatsning.pdf