Kemikalier i barns vardag

Lyssna

Barn är särskilt känsliga för kemikalier. Därför är det bra att ha kunskap om sådant som kan göra det lättare för dig att göra medvetna kemikaliesmarta val i vardagen och skydda barnen bättre.

Några tips för en kemikaliesmart vardag

 

• Ett bra sätt att skydda barn från farliga kemiska ämnen i vardagen är att ha god ventilation hemma. God ventilation håller luften renare och får bort de ämnen som kommer ut i luften när exempelvis plast åldras, när din TV eller dator används och blir varm eller när du får hem nyköpt textil eller nya byggnadsmaterial.

• De kemiska ämnena i luften samlas också i damm. Därför är det bra att hålla dammet borta, särskilt från rum där små barn kryper och leker.

• Om små barn suger på exempelvis nycklar, mobiltelefoner eller annat som inte är tillverkat för barn, ökar risken för att de får i sig hälsoskadliga ämnen. Men det kan vara bra att veta att om ditt barn har sugit på nycklar vid någon enstaka gång finns oftast ingen risk för att barnet har tagit skada. Den mängd farligt kemiskt ämne som barnet eventuellt kan ha fått i sig är sannolikt för liten för att det ska innebära någon påtaglig risk för skada.

• Leksaker är oftast säkrare för barnen att leka med än andra saker. Det beror på att leksaker är tillverkade med hänsyn till att barnen är särskilt känsliga för farliga kemiska ämnen. När det gäller leksaker för barn som är mellan 0-3 år tar reglerna dessutom hänsyn till att barnen kan stoppa leksaker i munnen.

• Nyare leksaker är säkrare för barnen att leka med än äldre leksaker som är köpta före år 2013. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU har skärpts. De nya reglerna förbjuder många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.

• Tvätta gärna textilier innan ditt barn använder dem för första gången, eftersom det kan finnas kvar kemikalier från tillverkningen. Ett sätt att skydda miljön är att köpa begagnad textil. Då har den överskottsfärg, och många andra kemiska ämnen som används vid tillverkningen, redan tvättas ur.

• När du handlar på internet är det tryggast att ta reda på om varorna är tillverkade för att få säljas i EU. I värsta fall kan varor som inte är tillverkade för EU innehålla ämnen som kan skada hälsan och miljön

 

Följ länken nedan för information från Kemikalieinspektionen till alla som tar hand om barn:

 

https://kemikalieribarnsvardag.se/