PRESSMEDDELANDE: Nordmalings kommun vill bilda näringslivsbolag

Lyssna

Nordmalings kommun sjösätter ett helt nytt initiativ för att främja näringslivet i kommunen.

 

Tillsammans med ett stort antal företag i kommunen vill man nu bilda ett näringslivsbolag som ska bygga konkurrenskraftiga, lönsamma och hållbara företag i Nordmaling. Bolaget ska ägas gemensamt av näringslivet och Nordmalings kommun. – Genom Biz Nord AB får vi möjlighet att samlas kring gemensamma frågeställningar som rör företagande inom kommunen, säger Göran Nyberg, VD på Olofsfors AB.

– Bolaget kommer att gå under namnet Biz Nord AB och ska vara näringslivets och kommunens naturliga mötesplats för allt som rör företagande i regionen, förklarar Conny Nordendahl som är näringslivsutvecklare vid Nordmalings kommun. Vi är inte riktigt i hamn med bolagsbildningen ännu för vi vill ha en så bred uppslutning som möjligt från kommunens företag. Ju fler vi är desto starkare blir vi och ännu saknar vi några aktörer, men alla signaler vi får från näringslivet är positiva, så vi är väldigt förhoppningsfulla att vi ska ta det i hamn snart.

Biz Nord AB ska huvudsakligen arbeta med rena näringslivsfrågor och affärsutveckling även hantera allt från kompetensförsörjning till frågor om kommunikationer, utbildning och platsmarknadsföring, men kan även i förlängningen arbeta med kapitalförsörjning och hjälpa till att hitta riskkapital. Bolaget kommer att ha en styrelse med tre ledamöter från kommunen och lika många från näringslivet. För att ge alla möjlighet att påverka bildas även ett näringslivsråd med bred representation och full insyn. Rådet blir rådgivande till bolagets styrelse. Förslaget har utarbetats av en projektgrupp med representanter från såväl kommun som företag.

–  Genom bildandet av en gemensam grupp mellan företag och kommun så bör vi lättare få fram en samsyn på framtida utveckling. Kompetensförsörjning är en sådan fråga som är mycket viktig för företagens utveckling på orten. Andra viktiga frågor för företagen är infrastruktur och boende. Jag tror också att vi får en naturlig mötesplats där företagen kan hjälpa varandra kring frågor som rör företagande, fortsätter Göran Nyberg som är VD Olofsfors AB som är kommunens största privata arbetsgivare.

Vill behålla bra ranking
Nordmalings kommun har klättrat 226 positioner på fyra år i Svenskt Näringslivs företagsranking och hamnade på plats 41 under hösten 2018. Biz Nord AB ska hjälpa till att bibehålla eller stärka den positionen, men även i övrigt förbättra näringslivsklimatet och kommunens attraktivitet.

– Vi ligger bra till i rankingen, men det är inte utan hårt jobb och vi vill förstås ständigt förbättra våra positioner. Det tror vi att vi kan göra mycket bättre med förenade ansträngningar från kommun och näringsliv. Genom bildandet av bolaget kan vi skapa nya strukturer som hjälper att ta nästa steg i utvecklingen, säger Conny Nordendahl, näringslivsutvecklare Nordmalings kommun.

Den 30 januari genomförs ett frukostmöte i Nordmaling inför bildandet av Biz Nord AB. Media är välkommet att delta, meddela gärna i fall ni vill närvara till Conny Nordendahl, 073-034 55 50 som även kan svara på andra frågor runt Biz Nord AB.