Vattenläcka Levaråkern

Lyssna

Felsökning pågår, vattnet avstängt Levaråkern från Ängsgatan och österut.
Tankbil finns uppställd vid korsningen Stallgatan/ Trädgårdsgatan