PRESSMEDDELANDE: Biz Nord har egen hemsida

Lyssna

Planerna på att bilda ett gemensamt bolag med lokala företag och Nordmalings kommun fortsätter.

 En interimsstyrelse har bildats och en hemsida lanseras nu där man kan hitta mer information samt fylla i en avsiktsförklaring om man som företagare vill visa sitt intresse.

På hemsidan hittar man information med vanliga frågor och svar, bolagets vision och vilka frågor man tänker jobba med på kort och lång sikt. En nytta man ser är möjligheten att samverka kring utbildningsfrågor. Idag läggs stora pengar på att skicka personal för utbildning i tex Stockholm. De pengar som läggs på mat och boende skulle istället kunna stanna i kommunen genom att ordna utbildningar på plats.

Med rätt förutsättningar för ett starkt näringsliv i Nordmaling växer möjligheterna för att kunna rekrytera kompetent personal och möta ett ökat behov av underentreprenörer.

” Vi står inför stora utmaningar i framtiden genom globala förändringar. Kompetensförsörjningen för Nordmalings utveckling är central och inte minst för företagen som redan idag har svårt att rekrytera personal. Ska företagen i Nordmaling fortsatt vara konkurrenskraftiga så krävs det att vi kan locka kompetent personal. Dessa behöver service, bra boende, skola, vård och omsorg men också en inspirerande fritid. Nordmaling har ett fantastiskt läge för allt detta men det kräver att vi fortsätter utvecklingen av kommunen. Det kan vi göra tillsammans och Biz Nord AB är en av pelarna för att lyckas med detta. I Biz Nord AB kommer företagen att kunna hjälpa varandra med olika företagsunika frågor som kompetensutveckling, företagsutveckling men även att driva utvecklingsfrågor tillsammans med kommunen.” Göran Nyberg, VD Olofsfors AB

"Vi tror på en stark kommun tillsammans, gemensamt når vi våra mål. Vi tycker Biz Nord är en bra satsning för hela kommunen.” Alexandra Johansson, Nyåkers Lack

”Som småföretagare så ser jag detta projekt som ett mkt bra redskap för att få den/det stöd/hjälp osv som många av oss efterfrågar. Har jobbat som egenföretagare i snart 30 år och har i mina satsningar fått en viss hjälp via Navet. Dock så har jag känt att det saknats en del i mina funderationer. Många gånger har jag fått söka mig utanför kommunen för att försöka få den hjälpen. På senare år har jag dock blivit väl omhändertagen av kommunens näringslivsrådgivare. Tror på idén med Biz Nord och att det kan bli en stor tillgång för företagen inom kommunen.  Det tar nog ett tag att sjösätta detta projekt och komma upp i några knop, men framledes tror jag detta är en mycket lyckad satsning. ” Peter Wedman, Orthopedium Foot and Body

Bolaget kommer ha en egen styrelse men även ett lokalt näringslivsråd för att hjälpas åt med olika frågor. Näringslivsrådet kommer bildas till hösten oavsett om Biz Nord blir verklighet eller ej, då bildandet av ett näringslivsråd är ett politiskt beslut som redan är taget.


I dagsläget har ett trettiotal företag anmält sitt intresse för Biz Nord.

För de som ännu inte har gjort det finns möjligheten att anmäla sig via hemsidan under april månad.

https://www.biznord.se/