Medical Card – medicinsk information i MC-hjälmar

Lyssna


En Medical Card-klisterdekal på hjälmen betyder att det finns viktig medicinsk information om föraren på ett kort mellan hjälmens skal och stoppning. Räddningspersonal kan läsa information om en motorcyklists eventuella sjukdomar, allergier, medicinering, kontaktuppgifter till anhöriga eller annat som kan vara av värde vid en eventuell olycka.

 


Dekalerna sätts längst ner mitt bak eller på sidan på MC-hjälmen. Dekalen visar att hjälmens ägare har ett Medical Card inne i hjälmen som läggs mellan skal och stoppning. På kortet fyller ägaren själv i uppgifter på vardera sidan innan det läggs i hjälmen. På den ena sidan ifylls: namn, personnummer, postnummer, nationalitet samt namn och telefon till närmast anhörig.

På den andra sidan ifylls: allergier, sjukdomar, medicinering, blodförtunning samt
behandlande sjukhus. All information är översatt till engelska. Även om de allra flesta människor är
fullt friska kan det finnas ett värde i medicinsk information i motorcykelhjälmen. Bilder på dekaler och Medical Card i de bifogade dokumenten. 


Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, har cirka 70 000 medlemmar av landets omkring 270 000 MC-ägare. SMC arbetar med alla frågor som rör motorcyklister
på landsväg. Ett viktigt område är säkerhet.

Varje år dödas och skadas ett antal motorcyklister. Medelåldern bland både MC-förare och passagerare ökar, en svensk MC-ägare är idag drygt 50 år.  Ett antal har någon form av kronisk sjukdom som kräver medicinering. Andra har allergier. Syftet med Medical Card är att snabba på medicinsk diagnostik som ligger till grund för fortsatt vård och behandling. Snabba åtgärder och operationer kan minska antalet dödade och skadade efter trafikolyckor. Vid MC-turer då man färdas ensam finns, om en olycka sker, ingen som kan uppmärksamma ambulans- och vårdpersonal på patientens medicinska historia om motorcyklisten är medvetslös. Det är inte heller säkert att MC-kompisar känner till den medicinska statusen hos dem man kör motorcykel med.

Läs om hur du får ett Medical Card på Sveriges Motorcyklister