Grattis till vinnarna!

Lyssna

Årets chef, årets medarbetare och årets arbetsgrupp gratulerades i måndags.

 

Det var glada miner under måndagens kommunfullmäktige då vinnarna fick motta välförtjänta diplom och blommor.

Så här lyder motiveringarna:

Årets arbetsgrupp Räddningstjänsten


Räddningstjänsten har under flera år visat goda resultat genom gemensamma ansträngningar för att lösa aktuella uppgifter. De finns till för oss; på land och till sjöss, dag som natt, i kyla och böljande sommarvärme, samt vid åskoväder och regn.
En god organisationskultur kan bl.a. beskrivas som när medarbetarna gör mer än vad som kan förväntas av dem. Värmen och torkan sommaren 2018 satte Räddningstjänsten på svåra prov med flera dagars brandbekämpning från marken och luften. När skogsbranden vid Glödberget äntligen var under kontroll besöktes kommunen av ett åskoväder som genererade 11 larm inom 40 minuter. Genom gott samarbete inom gruppen, och tillsammans med Räddningstjänsten i Vännäs och Bjurholm, kunde Räddningstjänsten i Nordmaling lösa sina uppdrag.
Ni har förenats kring gemensamma mål och tillsammans gjort mer än vad som kan förväntas av er och är därmed årets arbetsgrupp i Nordmalings kommun.

 

Årets medarbetare Ylva Hägglund


Med ett stort engagemang har Ylva Hägglund utfört sitt arbete inom äldreomsorgen. Hon har förtjänstfullt bidragit till att utveckla äldreomsorgens demensvård genom sitt arbete i demensteamet. Ylva har bidragit med egen tid i specialistutbildning och använt sina kunskaper att stödja och utbilda personal inom äldreomsorgen. 


Årets chef Carola Sundström, arbetsmarknadsenhetenCarola Sundström engagerar sig i sina medarbetares utveckling. Hon inspirerar, berömmer, stärker och pushar dem på ett positivt sätt. Hon är en lösningsinriktad glädjespridare som säger vad hon tycker. Carola ger medarbetarna de förutsättningar som behövs för att de skall kunna utföra sitt arbete och är lyhörd för individuella olikheter. Carola ser till att medarbetarna mår bra och att de har roligt på jobbet märks ganska tydligt.