Risk för skogsbrand, Västerbottens läns kustland.

Lyssna

Definition för Risk skogsbrand: Innebär stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark.

Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud. Den utfärdas endast som en risk och kan inte övergå i en varning.

Källa: SMHI