Utsortering av matavfall - från 1 mars 2020

Lyssna

Nordmalings kommunfullmäktige beslutat att införa obligatorisk utsortering av matavfall. Införandet av matinsamling gör vi tillsammans i Umeåregionen.

Enligt ett regeringsbeslut från 2018 (2011:927 avfallsförordningen) är kommunerna skyldiga att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall från hushåll och verksamheter.

Till följd av detta har Nordmalings kommunfullmäktige beslutat att införa obligatorisk utsortering av matavfall. Införandet av matinsamling gör vi tillsammans i Umeåregionen.

Förändringen innebär att du som fastighetsägare behöver sortera ut ditt matavfall från det övriga restavfallet. Detta gäller från år 2021, men vi kommer att införa det från år 2020 i och med vi har upphandlat ett nytt avtal.

Du kan välja att sortera ut matavfallet genom att hemkompostera, efter en godkänd anmälan till Miljö- och hälsoskyddsenheten eller genom att slänga matavfallet i den bruna tunnan som vi ställer ut hos dig, som ett komplement till den gröna.

När och hur?
Utsorteringen och insamlingen kommer att starta 1 mars 2020 och vi är ännu i planeringsstadiet. Men vi kommer börja ställa ut tunnor tidigare, så de finns på plats när insamlingen ska starta. I tunnan kommer det finnas ett startkitt som gör det lätt att komma igång. Startkittet kommer bestå av papperspåsar, en hållare att exempelvis ha under diskbänken för papperspåsarna, information med mera.

Vad händer nu?
I dagsläget behöver du inte göra någonting alls, vi vill bara informera om att detta är på gång och vi kommer att komma med mer information längre fram på olika sätt, exempelvis här på hemsidan.

Vad kommer det att kosta?
Avfallstaxan för 2020 är en av sakerna vi arbetar med just nu. Först när dessa är klara kan vi svara på vad avgiften blir.

Vill du veta mer?
Mer information om insamlingen av matavfall kommer att finns på kommunens hemsida vid ett senare skede.

Det går också bra att ta kontakt med:
Daniel Bäckström, Renhållningsingenjör Nordmalings kommun
Tel: 0930-141 10
Email: daniel.backstrom@nordmaling.se