Nordmaling inför utsortering och insamling av matavfall

Lyssna

Du kan välja att sortera ut matavfallet genom att hemkompostera, efter en godkänd anmälan till Miljö- och hälsoskyddsenheten eller genom att slänga matavfallet i den bruna tunnan som vi ställer ut hos dig, som ett komplement till den gröna. Insamlingen startar 1 mars 2020.