Landsbygd - Medborgardialog i Rundvik 24 sept

Lyssna

Tid och plats
Folkets Hus, Rundvik, 24 september 2019 kl. 17.30-21.00.
Matigt fika kommer att serveras.

Anmälan:
https://www.nordmaling.se/dialog2019 eller tel 0930-14018
Mer info: Paula Quinones, 0930-14015, paula.quinones@nordmaling.se

Umeåregionen vill skapa en gemensam och effektiv strategi som stöd för landsbygdens utveckling. Som en del i detta arbete bjuder vi in till en arbetsträff i Nordmaling där vi samtalar om nuläget och tillsammans skisserar visioner och möjliga vägar mot en önskvärd framtid.

Syfte med dialogen:
Umeåregionens kommuner har hittills på olika sätt skapat underlag och planer för landsbygdens utveckling. Den dialog som Du härmed inbjuds till syftar till att komplettera bilden – av nuläget, den önskade framtiden och av vägen dit.

Begränsat antal platser. Vi förbehåller oss därför rätten att kunna sätta samman medverkande utifrån en bred representation.

ESAMs åtagande
ESAM AB – www.esam.se - har fått i uppdrag att bidra till arbetet genom att:
- Tillhandahålla metodik för utvecklingsarbetet.
- Tillhandahålla handledare/konsulter i arbetet.
- Utreda förutsättningarna för en gemensam landsbygdsstrategi för Umeåregionens kommuner.
- Formulera arbetsplan