Har du koll på radon i din villa?

Lyssna

Radon är en osynlig, luktfri gas som kan finnas i bl.a. inomhusluft och som kan orsaka lungcancer. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Har du inte gjort en mätning de senaste 10 åren eller om du gjort någon ombyggnation eller byte av värmekälla som kan påverka radonhalten bör du göra en mätning.

Mätningen görs under eldningssäsongen, den 1 oktober till 30 april och bör pågå i minst två månader. Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten (länk här).

Du beställer själv mätdosor från ett ackrediterat mätlaboratorium ackrediterat mätlaboratorium (länk här). Om luften innehåller mer än 200 Bq/m3 bör du åtgärda detta. Sedan juli 2018 finns bidrag att söka för radonsanering för småhusägare. Se Boverket (länk här) för mer information.