Visionen - Var med i analysen

Lyssna

I den första delen av visionsprocessen genomförs PESTE-analyser - omvärldanalyser för kommunen.

Analysen genomförs med många olika grupper under oktober och november 2019 och materialet sammanställs som en grund för ett antal medborgardialoger om Nordmalings vision för framtiden. Dessa dialoger genomförs under november-december. Vi kartlägger trender i omvärlden, gör analys kring vad det gör för oss och definierar vilka inriktningar som kommunen bör ha.

Om du inte själv kommer på analysen men gärna vill vara med och bidra med dina tankar och idéer kan du använda detta formulär

https://forms.gle/EAM9oSN8LxVsenU2A

Tider för möten:

Analysmöte Uppföljande dialogmöte Kontakt
Ungdomar 9 okt Datum ej bestämt Paula Quinones Canessa
Politik 17 okt 09.00 18 nov kl 13.15  brandstationen Paula Quinones Canessa
Näringsliv och tjänstepersoner 23 okt 09.00 21 nov kl 19.00  kommunhuset Conny Nordendahl
Föreningar och organisationer 23 okt 18.00 25 nov kl 19.00  kommunhuset Paula Quinones Canessa
Öppen inbjudan 14 nov kl 18.00 Oasen 11 dec kl 19.00 biblioteket Paula Quinones Canessa

Alla träffarna genomförs av Stina Haglund, YourWill AB på uppdrag av Nordmalings kommun.

Har du frågor? Kontakta:

Stina Haglund, YourWill AB
E-post: stina@yourwill.se