Resecentrum, verksamheten läggs ned

Lyssna

Som ett led i resultatstärkande åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans beslutade kommunfullmäktige i juni att verksamheten vid Resecentrum i Nordmaling ska läggas ned. Verksamheten omfattar kafeteria, biljettförsäljning och bussgods. Omställningsarbete pågår och avslutas februari-mars 2020. Resecentrum kommer därefter inte att tillhandahålla kafeteriaverksamhet samt godshantering och biljettförsäljning.