Medborgardialog om seniorers inflytande i politiken

Lyssna

Tisdag 26 nov kl 18-20 på Oasen.
Moderator: Liselott Holm, journalist och kommunikatör
Lokal talare: Ulla Rosenberg Helmersson, ordförande för tillgänglighetsrådet
Nordmalings generationskör och musikskolan inleder under inledning av Johanna Wiklund & Peter Sigfridsson.