Coronavirus: 2020-03-27 Om kommunens rutiner vid konstaterad covid-19

Lyssna

Vi har fått frågor om vad som händer om en medarbetare, elev, barn eller någon annan som hör till en kommunal verksamhet konstateras ha insjuknat i covid-19.

I sådana fall kommer Nordmalings kommun i normalfallet inte att lämna ut information om var den smittade har varit, och aldrig lämna ut information om vem som är drabbad eller hur hen har blivit sjuk.

Anledningen är den sekretess som omfattar alla våra medarbetare, barn, elever och brukare. Det tjänar heller inget syfte att informera om enstaka fall av covid-19. Samhällsspridning, som vi nu har i vår region, innebär att den absolut största andelen smittade inte kommer få veta att de har covid-19, då vi inte testar på det sättet i Sverige.

I detta läge kan det förstås väcka oro att inte kunna få svar på alla frågor. Som kommun kan vi inte ge ut sekretessbelagd information, men vi jobbar på många andra sätt för att förhindra smittspridning, och vi är måna om att all vår personal gör precis det de ska i detta arbete. Det innebär bland annat att stanna hemma två dagar efter att man blivit symtomfri.

Vi behandlar alla likvärdigt

I en svår situation som denna är det hela tiden en balansgång mellan åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer och vårt viktigaste uppdrag just nu är att förhindra smittspridning. Det ligger också i vårt uppdrag att bemöta och behandla alla medborgare och medarbetare likvärdigt, oavsett om de är på en skola, ett HVB-hem, ett LSS-boende eller någon annan av kommunens verksamheter, och självklart också oavsett om de konstateras, eller misstänks vara smittade av coronaviruset.

Detta är anledningarna till att vi inte går ut externt i våra kanaler, eller till grupper av brukare eller vårdnadshavare med information om enskilda fall.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör