Hävt eldningsförbud

Lyssna

Från och med idag fredag 3 juli 2020 kl 14:00 hävs eldningsförbudet som infördes 25 juni.

Risken för allvarliga konsekvenser av brand i skog och mark har minskat såpass mycket att det inte längre motiverar ett fortsatt eldningsförbud. Som alltid gäller att den person som eldar ansvarar för att det genomförs på ett säkert sätt och att övriga bestämmelser efterlevs.

Fullständigt beslut.