Till vårdnadshavare: Skaffa användare och använd e-tjänster i nya lärsystemet

Lyssna

Skaffa användare i lärsystemet IST Administration - ett nytt IT-system för kommunen förskolor, grundskolor och vuxenutbildning som införs nu.

I Nordmalings kommun vill vi möta skolans framtida utmaningar på bästa sätt. Ett led i detta är att byta till ett nytt modernt och användarvänligt skoladministrativt system. Under våren och hösten har vi lämnat vår plattform Dexter och övergått till IST.

IST består av två delar, IST-administration och IST-lärande. Dessa kommer att synkroniseras, men i dagsläget måste du gå in i systemen via två vägar. Uppdelningen i tjänster ser ut så här:

  • Anmäla och se ditt barns frånvaro (IST Administration)
  • Se ditt barns schema (IST Administration)
  • Anmäla/förändra dina kontaktuppgifter (IST Administration)
  • Se ditt barns planeringar, omdömen/bedömningar samt betyg (IST Lärande)
  • Veckobrev (IST Lärande)

När det gäller frånvaroanmälan gör du det i IST-administration. Frånvaroanmälan kommer inte att kunna göras via telefon eller mail. Om anmälan inte gjorts via IST-administration kommer  olovlig frånvaro att läggas in.

För dig som vårdnadshavare är det nu mycket viktigt att du skaffar en användare. Det gör du enkelt genom att följa anvisningarna via:

https://e-tjanster.nordmaling.se/istadministration
https://e-tjanster.nordmaling.se/istlarande

(I vissa webbläsare kan det hända att du får en fråga om du menar www.nordmaling.se. Välj då "ignorera").
Tillse också att dina kontaktuppgifter är de rätta och notera att du i istadministration kan välja vilka aviseringar du önskar.

Du kan även välja att gå in via kommunens E-tjänster
https://e-tjanster.nordmaling.se/schemaiskolan
https://e-tjanster.nordmaling.se/franvaroiskolan
https://e-tjanster.nordmaling.se/skolbetyg

Med vänlig hälsning

Thomas Berglund , BU-chef