Årets Nordmalingsbo och kulturstipendiater. Årets arbetsgrupp, medarbetare och chef i Nordmalings kommun

Lyssna

Se presentationerna och motiveringarna här:

Till Årets Nordmalingsbo 2020 utses Kari Åström
Se utdelningen:
https://vimeo.com/490176037

Motivering:

För sitt engagemang för Nordmalings friluftsliv i allmänhet och Ålidbergets slalombacke i synnerhet.
Kari är en ideell kraft med stor uthållighet som gör gott för alla i kommunen. Hon verkar för invånarnas hälsa och välbefinnande året om, när det gäller skidåkning såväl som simkunnighet. Dessutom är hon en god ambassadör för Nordmalings kommun.

Till Årets kulturstipendiater 2020 utses Eva Lindau, Klara Lundmark och Maya Lindblom
Se utdelningen:
https://vimeo.com/490175719

Barn / ungdomar (2 st)

Klara Lundmark
Motivering:
För sitt stora hjärta för folkmusik.
Med sitt fiol- och pianospelande och med sin sång uppmuntrar hon yngre att börja spela och sjunga. Hon har stor rutin på scenen och uppträder med bravur i många sammanhang.

 

 

Maya Lindblom
Motivering:
För sitt outtröttliga engagemang i filmskapande.
Med en skarp blick följer hon både verklighet och fiktion genom kamerans lins. En talang som vi vill se mer av och som vi tror kommer att göra stort intryck på vita duken i framtiden.

 

Vuxen ( 1 st)

Eva Lindau
Motivering:
För sitt stora engagemang för kulturen i Nordmaling såväl som Västerbotten.
Hon öppnar ögonen för kulturens värde hos allmänheten och lyfter fram Nordmalings kommun för Sveriges musiker och skådespelare.

 

 

 

Till Årets arbetsgrupp, medarbetare och chef i Nordmalings kommun utses:
Se utdelningen:
https://vimeo.com/490175869

Representanter för LokalvårdenÅrets arbetsgrupp: Lokalvården
Motivering
För förmågan att skapa en god och trevlig miljö i vardagen.
Arbetsgruppen har satts på prov under 2020 men dess kompetens och ständiga strävan efter förbättringar
har givit resultat långt utöver det förväntade. Gruppen har ett helhetsperspektiv och ser som sin roll att vara goda ambassadörer för Nordmalings kommun.
(på bilden fyra representanter för hela gruppen)

Anna-Karin GottnerssonÅrets medarbetare: Anna-Karin Gottnersson
Motivering
För sin förmåga att bemöta varje individ utifrån dennes förutsättningar och sin blick för lösningar på problem av alla slag.
Hon tar initiativ på ett sätt som skapar trygghet för den enskilde och hennes kompetens och känslomässiga engagemang inger respekt hos omgivningen.

 

 

Årets chef: Tommy Bildström, biblioteket
Motivering
För sitt engagemang och nytänkande.
Tommy ser lösningar och möjligheter. Han vågar ta plats i offentligheten och visar stolthet för sina medarbetare vilket sprider en varm och positiv anda som når långt utanför såväl biblioteket som Nordmalings kommun.

 

 

 

 

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör