Ny leverantör för skolskjuts med taxi

Lyssna

Fr om 1 mars 2021 kommer skolan att byta leverantör av skolskjutsar med taxi. Ny leverantör är Cabonline AB. Berörda vårdnadshavare/ elever kommer inom kort att få mer information med post.