Ny förskola byggs i Nordmaling vid Omega

Lyssna

Nordmalings kommun bygger en ny förskola med sex avdelningar för c:a 100 barn i centralorten.

 

Bygget har en budget på 55 miljoner kronor och beräknas vara färdigt för inflyttning våren 2023.

Projektet innefattar nybyggnad kombinerat med ombyggnad av ett äldre hus i direkt anslutning.  Totalt är bygget c:a 1746 kvadratmeter i två respektive tre plan.

Nuvarande tillfälliga förskolelokaler samt 1-avdelningsförskolor i Nordmalings kommer att avvecklas.

Kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson kommenterar bygget:

"Det är väldigt roligt att förskolan nu äntligen byggs. Jag tror att det kommer bli jättebra och det känns bra att få bygga en förskola i så fin miljö vid havet. "

Rektor Cecilia Karlsson kommenterar:

"Beslutet från politiken i Nordmalings kommun att bygga en ny förskola, är verkligen positivt för förskoleverksamheten. Att kunna samla alla små förskolor till en gemensam förskola är ett stort lyft för verksamheten. Tryggheten blir för barnen är att det finns många och samma vuxna i deras närhet under hela dagen. Vi, både rektor och personal välkomnar denna satsning med stora famnen och ser fram emot nya förskolan, och det samarbete som kan utvecklas i verksamheten."

 

Kontakt:

Jakob Norstedt, kommunikatör
Epost: jakob.norstedt@nordmaling.se
Tel: 070-2445193