Simhallen är för närvarande stängd pga installation

Lyssna

Simhallen är stängd under pågående installation av ny reningsanläggning. Vi hoppas att simhallen åter ska vara i drift under senare delen av september om covid-19-läget möjliggör det.