Dags att ansöka om föreningsbidrag

Lyssna

Den 28 februari är sista dagen för att söka föreningsbidrag.

De bidrag som går att söka är följande:
  • Bidrag för genomförda aktiviteter under höstterminen 2012
  • Bidrag för resor genomförda hösten 2012. (Bifoga kopia på faktura för bussresor, underlag för bilersättning)
  • Bidrag för anläggningar (idrottsanläggning, frikyrka, klubbstuga, bygdegård)
Verksamhetsberättelse för 2012 och bokslut 2012 ska alltid bifogas ansökan. Om du inte bifogar dessa dokument kan det innebära att du inte får bidrag.
 
Du ansöker via vår e-blankett.
 
Mer information om bidragen finner du under sidan för föreningar.
 
För frågor kontakta Sofia Gustafsson 0930-140 17 alt sofia.gustafsson@nordmaling.se