Tre unga

Familjehem

Lyssna

Familjehem är sätt att hjälpa de barn som, av olika orsaker, inte får den trygghet och stöd de behöver från sina föräldrar. Vi söker extraföräldrar i form av familjehem - för en kortare eller längre tid - som vill vara med och göra skillnad för ett barn.

Ett familjehem välkomnar någon annans barn som familjemedlem i sin familj. Vissa barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de blir vuxna och flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet under en kortare period och kan sedan flytta tillbaka till sin ursprungsfamilj. Oavsett hur länge barnet bor i sin nya familj är familjehemmet en del i barnets barndom och kommer för alltid att göra ett avtryck i barnets liv.

Att vara familjehem innebär att man i sitt hem tar emot ett barn för en längre tid. Målet med familjehem är att barn, om det är möjligt, ska återförenas med sina föräldrar. Men det är inte alltid som barnen kan flytta hem igen. De flesta barn kommer till familjehem frivilligt med sina föräldrars samtycke men ibland placeras barn också med tvång efter att en domstol har beslutat om detta.

Skälen till att barn behöver komma hemifrån varierar. Ibland har problemen med föräldrarna att göra. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem, som gör att barn blir lidande.

I andra fall beror det mer på barnets eget beteende eller situation. Svårigheter i skolan, relationsproblem hemma, bryter mot lagen, missbruk och liknande kan vara saker som gör att barnet behöver miljöombyte. För de barn som inte kan bo tillsammans med sina föräldrar är det extra viktigt att de får komma till en trygg familj där de kan stanna under en kortare eller längre tid.

Vill du/din familj ha stöd genom att få ett familjehem?

Ofta är det socialsekreterare som föreslår familjehem till familjer som behöver extra stöd. Om du/din familj skulle vara intresserad av att få stöd genom familjehem och inte har stöd idag kan du kontakta socialsekreterare.

Ansökan skickas till

Nordmalings kommun
Individ- och familjeomsorg
91481 Nordmaling

Vill du/din familj bli familjehem?

Om du är intresserad av att bli familjehem ta kontakt med individ- och familjeomsorg.
Kontaktperson: Cecilia Berggren, tfn. 0930-143 78 eller ring vår växel: 0930-140 00.

Kontakta socialsekreterare

Familjerättens socialsekreterare Cecilia Berggren når du på telefon 0930-14378 måndag till fredag.

Broschyr för utskrift.

Kontaktperson: Cecilia Berggren