Godsterminalen, Rundvik

Lyssna

Se hur den nya godsterminalen i Rundvik med stickspår från Botniabanan växer fram.