Oasen

Oasen är en evenemangslokal i kommunal ägo i anslutning till grundskolorna i Nordmalings samhälle. Här anordnas diverse evenemang av föreningar, kommunfullmäktige, skolföreställningar m.m.

Här hittar du information om vad det kostar att hyra Oasen som förening och privatperson samt om du driver näringsverksamhet. Om du vill hyra Oasen kontakta Oasens vaktmästare genom formuläret nedan.

Avgifter uthyrning Oasen

   

 

Föreningar och privatpersoner

Affärsmässig verksamhet

Oasen inkl. loger, cafeteria, grupprum och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

1 800 kr

3500 kr

Mer än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

1 200 kr

2500 kr

Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst

900 kr

1800 kr

Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst

600 kr

1200 kr

 

 

 

Nedsatt hyra under repetitioner*
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 360 kr
Mer än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 240 kr
Mindre än sex (6) tim, inkl. vaktmästeritjänst 180 kr
Mindre än sex (6) tim, exkl. vaktmästeritjänst 120 kr

Oasens cafeteria och kök
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

600 kr

1200 kr

Mindre än sex (6) timmar

300 kr

600 kr

 

 

 

Oasens grupprum och loger
Taxan har dygnet som begränsning

 

 

Mer än sex (6) timmar

240 kr

500 kr

Mindre än sex (6) timmar

120 kr

120 kr

* Avser revyer, musik- och teatergrupper

Observera att uthyrning i andra hand inte är tillåtet!

Kontaktperson: Lennart Persson