Känner du dig trygg i Nordmaling?

Lyssna

Hur är din oro för att utsättas för brott? Känner du dig trygg i Nordmaling?

Nordmalings kommun och Polisen undersöker nu vad man egentligen tycker om tryggheten i Nordmaling.

Vad tycker du? Svara helst nu direkt men senast 31 oktober - ditt svar är viktigt.

[Länk till webbenkäten]

Naturligtvis är du helt anonym. Om du inte vill fylla i webbenkäten finns pappersenkäter att hämta i kommunhusets reception. Du kan också ladda hem här och skriva ut själv. [Länk]

Pappersenkäten kan lämnas i receptionen eller postas till
  Nordmalings kommun
  914 81 Nordmaling