Umeåregionens samarbete

Lyssna

Kommunerna i Umeåregionen har en naturlig samhörighet och arbetar tillsammans för att främja näringsliv och tillväxt, och för bra livsvillkor och samhällsservice. Ända sedan 1993 har Umeåregionens kommuner (Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling och Robertsfors) ett formaliserat samarbete inom ett 20-tal verksamhetsområden.

Kommunerna i Umeåregionen har en naturlig samhörighet och har sedan 1993 ett formaliserat samarbete för att främja näringsliv och tillväxt, för bra livsvillkor och samhällsservice. Kommunerna som deltar i samarbetet är Bjurholm, Vännäs, Vindeln, Umeå, Nordmaling och Robertsfors kommuner.

Samarbetet sker inom ett 20-tal verksamhetsområden. Syftet är att ge hög service till medborgarna till en lägre kostnad, att sporra positiv utveckling i kommunerna samt minska konkurrensen mellan kommunerna. Exempel på verksamhetsområden är:

  • Webb
  • Kommunikationer
  • Turism
  • Kultur

För att få mer information om samarbetet ber vi dig besöka Umeåregionens egen hemsida: http://www.umearegionen.se/

umeåregionen