Så styrs Nordmalings kommun

Lyssna

Nordmalings kommun är en av 290 kommuner i Sverige och ansvarar för det mesta av den samhällsservice som finns i kommunen. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunen är på många sätt uppbyggd som riksdag och regering. Här kan du läsa mer om hur Nordmalings kommun fungerar.

Kommunens organisation består av två delar - en politisk organisation och en tjänstemannaorganisation.

Politisk organisation

 

Ladda ned skissen (pdf)

Den politiska ledningen i Nordmalings kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelse med  tre utskott samt obligatoriska nämnder. En nämnd är gemensam för hela Umeåregionen.

Tjänstemannaorganisation

 

Nordmalings kommun har en förvaltning - kommunförvaltningen. I förvaltningen arbetar tjänstemän - de anställda som utför det arbete som den förtroendevalda har beslutat om eller som är lagstadgat. Det gäller exempelvis skola, omsorg, kommunal teknik m.m.

Kontaktperson: Maria Syd