Kommun, politik

Lyssna

På de här sidorna hittar du allehanda fakta och information om Nordmalings kommun. Här finns exempelvis beskrivningar av Nordmalings politiska organisation och dess ledamöter, förvaltningsorganisation samt information om kommunens ekonomi.

Bilder, press- och informationsmaterial

Under denna rubrik hittar du pressbilder, våra logotyper samt broschyrer om kommunen.

Kommunens organisation

Under denna rubrik hittar du all information du behöver om kommunens politiska organisation samt tjänstemannaorganisation. Här hittar du även information om vilka förtroendevalda kommunen här samt kontaktuppgifter till dessa.

Kommunfakta

Under rubriken kommunfakta hittar du information om exempelvis kommunens ekonomi med budget, årsredovisning, uppföljning m.m. Här finns även viss statistik som exempelvis Kommunfakta från SCB, Statistiska centralbyrån.

Möten, handlingar och protokoll

Under denna rubrik hittar du information om när våra politiska möten sker samt vissa handlingar inför dem. Här hittar du även alla protokoll och minnesanteckningar som gjorts från mötena.

Planer och styrdokument

Förutom lagar styrs kommunen av ett antal olika styrdokument som exempelvis riktlinjer, policys och liknande. Under denna rubrik hittar du information om de dokument som styr kommunen.

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef