Bredbandsprojekt "Bredband till alla"

Lyssna

Till och med 2020 bygger Nordmalings kommun ut det fiberoptiska bredbandsnätet.

Nordmalings kommun kommer till och med år 2020 bygga ut det fiberoptiska bredbandsnätet. Utbyggnaden kommer att bestå av ortssammanbindande nät och utbyggnad i byar som har meddelat intresse för områdesnät.

Nordmalings kommun bygger ut fibernätet på landsbygden med stöd från EU:s strukturfonder: (Europeiska jordbruksfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden) och Region Västerbotten. Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västerbotten medfinansierar de två ortsammanbindande sträckorna. Europeiska jordbruksfonden finansierar anslutningsnätet ute i byarna tillsammans med privata finansiärer.

Områdesnäten finansieras genom anslutningsavgifter men också genom medfinansiering från Landsbygdsprogrammet. Där har Landsbygdsprogrammet beviljat Nordmalings projekt Nyåkersbygden 3 661 350 kr.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det är den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling som stöder EU:s politik för landsbygdsutveckling.

 

Fortsatt bredbandsutbyggnad Nordmaling


Västerbotten har tilldelats medel för fortsatta utbyggnad av bredbandsnät på landsbygden utan NGA-nät där det inte är möjligt att bygga på kommersiella grunder. (Se karta)
I dagsläget vet vi inte hur mycket stöd Nordmaling kan få. Ansökan skall vara inlämnad 31/3 och innan dess skall de som är intresserade lämnat in en intresseanmälan till Nordmalings kommun en.
Gröna prickar i kartan är folkbokförda som ligger till grund för möjlighet att söka stöd, även de som inte är folkbokförda på adressen kan anmäla intresse.

Vill du vara med?
Om din by, förening o.s.v. är intresserad - anmäl ditt intresse genom att fylla i blanketten Bredband till fler. Länk till blankett

 

bredband karta 

 

Finansiärer

 

Kontakt

För mer information kontakta personen nedan.

Kontaktperson: Tommy Oskarsson