Regnbågsvecka 10-16 februari 2020

Lyssna

Nordmalings kommun värnar de mänskliga rättigheterna och vill vara en öppen och inkluderande kommun där alla har lika rättigheter och möjligheter oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Under regnbågsveckan vill vi fira kärleken och vi vet att kärleken ser olika ut för alla människor.

 

 

Varför ska man ha en regnbågsvecka?

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”

 

Nordmalings kommun vill bryta normer


Ett av målen med veckan är att röra om i den allmänna synen på normer. Ofta beskrivs landsbygden och mindre orter som inskränkta och kanske till och med farliga för hbtq-personer. På Nordmalings kommun tror vi inte att det behöver vara sant och vill med denna vecka visa att alla människor är välkomna, uppskattade och fria i vår kommun.  

Vi vill också visa att Nordmalings kommun och de som lever och verkar i Nordmaling inte bara har ett bra företagsklimat utan också ett bra samarbetsklimat när det gäller att arrangera en regnbågsvecka.

På små orter behövs alla, vi tror att i Nordmaling har vi lättare att acceptera olikheter, här samarbetar vi och löser uppgifter tillsammans oavsett bakgrund, sexuell läggning, könsidentitet, etnicitet, kultur eller religion. I Nordmalings kommun finns fler olika sorters närhet tillexempel den till naturen, skolan, havet, omsorgen och mycket annat. Här finns också en närhet mellan människor, vilket ökar toleransen och acceptansen då det som händer oftast berör någon i ens närhet.

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

Kontaktperson: Paula Quinones Canessa