Reparationsarbete Gräsmyr

Lyssna

I Gräsmyr kommer vattnet vara avstängt från onsdag 15/5 kl. 22.00 till torsdag 16/5 ca 05.00 på grund av reparationsarbete.

Tappa gärna upp vatten i förebyggande syfte ifall uppehållet blir längre.