Trafik, infrastruktur

Lyssna

Under trafik och infrastruktur hittar du viktig information om bredband, kollektivtrafik, snöröjning och landsbygdsfrågor.

Bredband

Under rubriken bredband hittar du länkar till blanketter för att kunna dra in bredband i ditt hem, information om var bredband finns indraget o.s.v.

Kollektivtrafik

Under rubriken kollektivtrafik hittar du information om de olika kollektiva färdmedel som finns inom Nordmalings kommun, alltifrån markbundna till luftburna.

Renhållning och snöröjning

Här hittar du relevant information om hur det fungerar med snöröjning i kommunen samt sandning och sandupptagning.

Landsbygd

Under landsbygd finns information om vilken service som finns att tillgå på landsbygden, bland annat servicepunkter och hemsändning av dagligvaror.

Trafik och gator

Under trafik och gator hittar du information om gator, parkering och trafikfrågor i Nordmalings kommun.

Kontaktperson: Ulf Månsson, kommunchef