Lekplatser

Lyssna

Lekplatser uppmuntrar till lek och rörelse utomhus och leken är en nödvändig del i barnens utveckling. I Nordmalings kommun finns lekparker för alla åldrar i olika delar av kommunen.

Nordmaling

I Nordmalings samhälle finns lekplatser på exempelvis följande ställen:

  • Nygatan/Kungsvägen, bredvid kommunhuset.

Kontaktperson: Torsten Lindqvist