Film

Utveckling av filmutbud med bidrag från Kulturrådet och Filminstitutet

Nordmalings kommun har i några år erbjudit sommarfilmkurser i samarbete med KF Huset i Klöse som en av flera sommarlovsaktiviteter som finansierats med Sommarlovsbidrag från Socialstyrelsen, senast sommaren 2020.

Dessa kurser har tagits väl emot, därför har vi sökt och fått, medel från Kulturrådet (Kulturskolebidrag) för att bland annat, utveckla filmskolerbjudandet för barn från åk4-åk9. Pandemin har gjort det svårt att genomföra filmskola men vi planerar att återuppta denna verksamhet under innevarande läsår.

Vår plan är att utveckla filmskolan för att inte bara erbjuda möjligheten till introduktion utan också till fördjupning för de barn som nu testat ett par kurser.

Håll utkik på kommunens sociala medier och hemsida för information om tillfälliga kurser och lovens filmvisningar!

För frågor kontakta

Paula Quinones
Telefon: 0930-140 15
Mobil: 070-2176655
E-post: Paula.quinonescanessa@nordmaling.se