Kultur för hälsa

Sedan januari 2021 ingår Nordmalings kulturskola i ett nytt Arvfondsprojekt där huvudman är Kulturskolerådet. Utvecklingsprojekt syftar till att förebygga psykisk ohälsa hos unga genom att använda kultur som resurs.

I projektet deltar 11 kultur och musikskolor i Västerbotten samt kultur och musikskolorna i Södermanland och Norrbotten. Projektet här i Västerbotten har fått namnet “Kultur för Hälsa”.

Inom ramen för projektet kommer kulturskolan i Nordmaling arbeta för en mer aktiv roll i förebyggandet av psykisk ohälsa bland unga. Kulturskolan kommer att ha nära kontakt med elevhälsan, som i sin tur kommer kunna använda den som resurs och exempelvis rekommendera ungdomar med psykisk ohälsa att delta i kulturskolans aktiviteter.

Genom uppföljning tillsammans med elevhälsan och ungdomarna kan projektet utvärderas och utformas över tid. Utöver kontakten med elevhälsan kommer kulturskolan delta i kompetensutveckling, föreläsningar samt diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan de övriga kommuner som ingår i projektet.

”Unga med psykisk ohälsa är ett växande problem och vi är väldigt glada över att musik- och kulturskolorna nu får möjlighet att arbeta med nyskapande metoder för att bli en tydligare resurs i arbetet för ungas hälsa i Västerbotten” säger Christer Olofsson, Skellefteå Kulturskola, som är regional koordinator och kontaktperson för projektet

För frågor kontakta

Paula Quinones
Telefon: 0930-140 15
Mobil: 070-2176655
E-post: Paula.quinonescanessa@nordmaling.se