Artikeln publicerades 11 september 2022

Nordmalingsrundan

Nordmalingsrundan är inte längre i drift - skyltarna med QR-koder plockades ned den 30 maj 2024.

Före sommaren 2024 kommer istället Hälsans stig med utegym mm som vi hoppas ska bli lyckat!