Kommunfullmäktige sammanträder den 12 april kl. 11:00, Oasen/digitalt

Kommunfullmäktige behandlar den 12 april årsredovisning för 2020 och allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisning i samband med detta. I år så har rutinen förändrats något på grund av pandemin.

Organ
Tillkännagivelse
2021-04-01
Ansvarig
Maria Syd

Vanligtvis ajourneras mötet och de som önskar ställa frågor gör det på plats i fullmäktigesalen. Om man vill ställa en fråga relaterat till årsredovisning så mailas den till maria.syd@nordmaling.se och denna godkänns av presidiet och ordförande läser upp och frågan besvaras. Frågan kan mailas fram till och med att mötet ajourneras den 12 april. Underlag för årsredovisning finns att läsa i handlingar via länken nedan:

Handlingar kommunfullmäktige