Vanliga frågor och svar

Var kan jag få jobba?

Feriearbeten finns inom kommunal verksamhet och ideella föreningar. Det kan exempelvis vara inom äldre­omsorg, förskola, lokalvård, influencer och föreningar.

Läs mer om de olika yrkesområdena här

Hur många timmar per dag jobbar jag?

Under två veckor arbetar du sex timmar/dag. Dagtid, måndag till fredag (inte på midsommarafton eller andra helgdagar). Lunchen ingår inte i arbetstiden. På de flesta arbetsplatser är arbetstiden klockan 07.00–14.00, 08.00–15.00 eller 09.00-16.00 (andra tider kan förekomma).

Vilka perioder gäller?

Period 1*: v.25 och 26

Period 2: v.27 och 28

Period 3: v.29 och 30

Period 4: v.31 och 32

*Period 1 innefattar midsommarafton. Då arbetar inte feriearbetarna. De ska däremot arbeta in de 6 timmarna under den resterande tiden.

Kan jag erbjudas plats inom områden som jag inte önskat i min ansökan?

I vår fördelning av de tillgängliga feriearbeten försöker vi i största möjliga mån uppfylla de önskemål som du anger i din ansökan. När vi inte kan matcha dina förstahandsönskemål både angående period och arbets­uppgifter, försöker vi i första hand ta hänsyn till vilka perioder du angivit att du har möjlighet att arbeta.

De flesta vill arbeta period 1. Det finns inte arbetstillfällen för alla under denna period, så därför måste du vara beredd på att du kan komma att bli erbjuden feriearbete under period 2, 3 eller period 4 istället. Det kan också hända att du blir erbjuden en plats som inte motsvarar något av dina önskemål. Till en del arbetsplatser är det många som söker och finns det inte plats till alla fördelas platserna genom lottning.

När får jag besked om feriearbete?

Vi börjar skicka ut erbjudanden via mejl om feriearbete i början på maj.

Det är viktigt att du kollar din mejl kontinuerligt för att inte missa ett erbjudande om sommarjobb. Om du får ett erbjudande har du ett slutdatum för att tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Om du inte svarar i tid går erbjudandet till någon annan.

Får jag byta arbetsplats eller period?

När du fått ett erbjudande om arbetsplats och period är det inte möjligt att byta.

Vad får jag i lön?

Lönen är 95,90 kronor per timme exklusive semesterersättning. Lönen varierar år till år då den baseras på antal ungdomar som avslutar årskurs 9.

När betalas lönen ut?

Kommunens löneutbetalningsdag är den 27:e varje månad. Du kommer få din lön den 27:e i månaden efter arbetsperiodens slut. Alla löner från kommunen betalas ut genom Swedbank.

För att få lönen insatt på ditt konto oavsett vilken bank du har så måste du anmäla till lönekonto till Swedbanks kontoregister, se länk nedan.

Det går också bra att gå till sin ”egen” bank och be dem skicka ett överföringsuppdrag till Swedbank.
Uppgifter om arbetsgivaren som ska anges är:
Arbetsgivarens namn: Nordmalings kommun
Arbetsgivarenummer/Organisationsnummer: 212000- 2536
Kontaktperson: Löneenheten, telefon 0930-14000

Du får lönen den 27:e månaden efter att du har lämnat in din tidrapport.

 

OBS! För frågor kring utbetalning av lön från feriearbete inom Svenska kyrkan kontakta Jeanette Åberg, jeanette.aberg@svenskakyrkan.se

Måste jag betala skatt när jag feriearbetar?

Om du kommer att tjäna mindre än 24 238 kronor under år 2024 behöver du inte betala någon skatt. Använd i så fall detta intyg som du kan skriva ut och fylla i, se nedan.

Lämna sedan intyget tillsammans med din tidrapport till din handledare.

Hur tidrapporterar jag?

Som timanställd måste du fylla i en tidrapport, se länk nedan. Det är tidrapporten som ligger till grund för att du ska få din lön. Du fyller själv i din tidrapport och det är handledaren/chef som går igenom tidrapporten så att allt stämmer. Handledaren/chef skriver därefter under blanketten och skickar den till Nordmalings kommuns löneenhet.

Har du inte möjlighet att skriva ut tidrapporten kan du få den hem i brevlådan. Skicka ett mejl till feriearbete@nordmaling.se och skriv att du vill ha tidrapporten med post. Glöm inte att skriva ditt namn och adress i mejlet.

I tidrapporten ska du fylla i

  • dina personuppgifter (namn, personnummer och adress)
  • arbetad tid per dag (dra av tid för frånvaro samt ange frånvaroorsak)
  • arbetsplats

 

OBS! För frågor kring tidsrapportering av feriearbete inom Svenska kyrkan kontakta Jeanette Åberg, jeanette.aberg@svenskakyrkan.se

Var lämnar jag in tidrapporten?

Lämna in tidrapporten tillsammans med eventuellt intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag samt sekretessavtal till din handledare. Din handledare skickar därefter vidare blanketterna till Nordmalings kommuns löneenhet.

 

OBS! För frågor kring tidsrapportering av feriearbete inom Svenska kyrkan kontakta Jeanette Åberg, jeanette.aberg@svenskakyrkan.se

Vem kontaktar jag om jag har frågor om feriearbete?

Har du några frågor eller funderingar om feriearbete är du välkommen att maila till feriearbete@nordmaling.se

 

För frågor gällande feriearbete inom Svenska kyrkan, kontakta:
Jeanette Åberg
jeanette.aberg@svenskakyrkan.se