Kyrkovallen fritidshem

På Gluggen har vi elever från åk 4 ända upp tom åk 6. Gluggens elever vistas i en lokal på Artedi skolan.

Fritidshem ingår i skolenheten Kyrkovallen 4-6. Fritidshem har ett barnomsorgsansvar och ett likvärdigt pedagogiskt ansvar avseende undervisning av elever. Undervisning i fritidshem skiljer sig från skolan som bedriver undervisning enligt schema och fastställd timplan. Fritidshemmet har som uppdrag att komplettera skolans undervisning för att främja elevers måluppfyllelse samtligt som det ska vara en fri och avslappnad tillvaro för eleven. Planeringen ser olika ut varvid man fångar eleven i leken eller aktiviteter för att främja utvecklingen mot ökad måluppfyllelse.

Länk till E-tjänster inom barn och utbildning

E-tjänster inom barn och utbildning - Nordmalings kommun

Besöksadress

Stallgatan 14
914 33 Nordmaling

Postadress

Gluggens fritidshem
914 81 NORDMALING

Telefon

0930-140 76

Rektor Elisabeth Bäckman

0930-14137, 0703889882