Specialkost och anpassad kost

Målet med maten i skolan är att serveras god och näringsriktig mat i en trygg miljö. Här hittar du information om hur du meddelar specialkost och allergier för dina barn.

Målsättning

Målsättningen är att alla barn ska serveras god och näringsriktig mat, och att såväl föräldrar, personal som barn ska känna sig trygga i de olika situationer där mat serveras. Meningen är att rutinerna ska bidra till kvalitetssäkring av måltiderna och ska tillgodose att det finns och metoder för att hantera specialkost.

Vad är specialkost?

Följande specialkoster gäller i Nordmalings kommun:

 • Medicinskt motiverad kost
  Till exempel diabetes, celiaki (glutenallergi), laktosintolerans, mjölkproteinallergi och födoämnesallergier.
 • Kost på grund av överkänslighetsreaktioner
  Som till exempel paprika, tomat m.m.
 • Vegetarisk kost
  Vegetarisk kost fri från mejeriprodukter kan erbjudas, dock ej vegankost.
 • Religiösa skäl
  Alternativ kost på grund av religiösa skäl erbjuds så långt som möjligt.

På grund av allergirisken ingår aldrig jordnötter, andra nötter, mandel eller sesamfrön i den mat som serveras.

Rutiner

 1. Om ett barn har behov av specialkost kontaktas skolsköterskan
 2. Skolsköterskan har sedan ett samtal med eleven och vårdnadshavare om specialkosten
 3. Om det redan finns ett läkarintyg om specialkosten lämnar vårdnadshavare det till skolsköterskan. Annars görs en ny kontroll för att ta fram ett intyg.
 4. Skolsköterskan ger sedan en lista på elever på respektive skola som har specialkost till kökspersonalen
 5. Listan med elever revideras en gång varje läsår.

Kökspersonalens ansvar

Kökspersonalen ansvarar för att förvaring, tillagning och servering följer gällande livsmedelslagstiftning. Det är också kökspersonalen som ansvarar för att inköp, förvaring och tillagning sker enligt den överenskommelse som gjorts gällande barnet/eleven med förälder eller annan vårdnadshavare. Kökspersonalen ansvarar för att märkning görs av specialkosten så att korrekt maträtt serveras till rätt barn/elev.

Kostchefen har det övergripande ansvaret i Nordmalings kommun för kostverksamheten inom Sektor utbildning.

Skolsköterskans ansvar i skolan

Alla intyg om specialkost skall gå via skolsköterskan. Skolsköterskan ansvarar för att köket får information om kosten. Vid behov av specialkost gör skolsköterskan en beställning till köket. När skolsköterskan får vetskap om att behovet av specialkost inte längre är aktuellt får köket information om detta.

Vårdnadshavarens ansvar

Behov av specialkost

Föräldrar/vårdnadshavare är ansvariga för att information om att behov av specialkost ges till pedagog eller skolsköterska inom skolan.


Vid sjukdom, ledighet eller annan frånvaro

Om barnet/eleven uteblir från måltiden ska den avbeställas i så god tid som möjligt. Hemmet kontaktar då köket direkt, se namn och telefonnummer som lämnats vid beviljandet av specialkost.


Om behovet av specialkost förändras

Om behovet av specialkost förändras eller upphör är det förälder/vårdnadshavare som ska informera skolan om detta.