Betyg och kursintyg

Här hittar du information om vad som gäller för betyg och kursintyg.

Betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs, när det finns betygsunderlag.

Obs! Du måste själv beställa din betygutskrift. Handläggningstiden för detta är 1-2 veckor vilket betyder att du bör säga till i god tid, innan du behöver betyget.

Kursintyg

Om du behöver kursintyg till CSN, A-kassa eller annan myndighet, så kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kontakta studie- yrkesvägledare

Länk till kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledare (intern länk)