Abonnemang fritidshus

Lyssna

Du som äger fritidshus i Nordmalings kommun är skyldig att betala kommunens renhållningstaxa för fritidshus. Alla fritidshusägare betalar en årlig avgift för att få utnyttja återvinningscentral m.m.

Du är skyldig att ha ett abonnemang för renhållning

Alla fastigheter i Nordmalings kommun är skyldiga att ha ett abonnemang för renhållning. Om du inte har ett abonnemang - kontakta oss så öppnar vi ett abonnemang till din fastighet.

Fastighetsägare betalar renhållningstaxa för fritidshus

Du som äger fritidshus i Nordmalings kommun är skyldig att betala kommunens renhållningstaxa för fritidshus. Det är en årlig avgift du betalar framförallt för att kunna använda återvinningscentral och latrintömning. Sophämtning ingår inte i taxan. Om du vill ha sophämtning behöver du anmäla detta till oss.

Renhållningstaxa för fritidshus är 450 kr per år (med moms).

Anmäl till oss om du vill ha sophämtning

I renhållningstaxan för fritidshus ingår inte sophämtning. För att få tillgång till sophämtning till ditt fritidshus måste du anmäla detta. Du kan använda antingen vår pdf-blankett eller vår e-tjänst:

Länk till ansökan om sophämtning (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Så ansöker du om dispens från renhållningstaxa för fritidshus

Du som äger ett fritidshus kan ansöka om dispens från att betala renhållningstaxan. Du kan få dispens om du inte använder fastigheten under året (varken som fritidshus eller som uthyrning). Din fastighet ska ska inte heller vara under renovering, nedmontering eller ha återvinningsbart material som ska transporteras till kommunens återvinningscentral.

Blanketten ska ha kommit in till Sektor samhällsbyggnad senast fyra veckor före periodens start. Du kan få dispens upp till tre år. Du är skyldig att anmäla till oss om förhållandena förändras.

Observera att vi tar ut en taxa för att handlägga dispensärenden utifrån handläggningstid. Avgiften är för närvarande 520 kr per timme och ärende (moms tillkommer).

Länk till e-tjänst för dispens från renhållningstaxa för fritidshus (extern länk, öppnas i nytt fönster)

Renhållningsordning och miljöbalk

För att läsa renhållningsordningen i sin helhet klicka på nedanstående länk:

Länk till Nordmalings kommuns renhållningsordning

Information om vad som står i Miljöbalken:

Länk till miljöbalken

Kontaktperson: Daniel Bäckström, renhållningsingenjör