Ledamöter myndighetsnämnd

Lyssna

Myndighetsnämnden (jävsnämnden) fullgör alla ärenden och myndighetsutövning där ärenden riktar sig mot kommunens egna verksamheter och objekt, huvudsakligen inom bygg- och miljöområdet.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

MatzJohansson Matz Johansson (c), DJupsjö
Ordförande
Telefonnummer: 070-606 73 00
E-post: matz.johansson@sv.se
Anders Magnusson
Vice Ordförande
Telefonnummer: 070-6031841
E-post: a093010353@gmail.com

 

Monica Samuelsson (M)
E-post: monica.samuelsson@nling.nu

Ersättare

Torbjörn Nygren (C)
E-post: sandstrom_nygren@hotmail.com

Jerry Agestedt (C)
E-post: jerry.agestedt@spray.se

Stefan Gustafsson (S)
E-post: stefan.gustavsson@olofsfors.se

Protokoll

Myndighetsnämndens protokoll

Kontaktperson: Anna Hallgren