Arkiverade protokoll - barn-och utbildningsnämnden

Lyssna

Här hittar du protokoll från barn- och utbildningsnämnden åren 2007 - 2014. 2014 antog Nordmalings kommun en ny politisk organisation.

2014

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden
2014-10-01
2014-08-27
2014-07-04
2014-06-26 extra
2014-05-28
2014-09-17 2014-04-22
2014-04-09 2014-03-26
2014-03-12 extra 2014-02-26
2014-01-15extra 2014-01-29

2013

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd
2013-02-06 2013-01-23
2013-03-27 inställt 2013-02-27
2013-05-15 inställt 2013-03-20 extra för budget
2013-03-20 nytt datum
2013-06-19 2013-04-24 § 37
2013-09-10 2013-04-24
2013-05-29
2013-08-28
2013-10-02
2013-10-21 extra
2013-10-31 extra
2013-11-07
2013-11-21
2013-12-18

 

2012

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd
2012-12-17
2012-12-04

2012-11-28 nytt datum (121114 utgår)

2012-10-11
2012-10-31
2012-08-15 2012-10-31 direkt justerad
2012-06-27 extra 2012-08-29
2012-04-18 inställt
2012-06-05 nytt datum (Ej120613)
2012-05-09
2012-01-17 2012-03-14
2012-02-15

 

2011

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnd
2011-09-28 2011-12-06
2011-06-09

2011-11-01

2011-04-13 2011-10-12
2011-03-02 2011-08-24
2011-01-19 2011-08-09
2011-06-15
2011-05-18
2011-03-16

2010

2010-12-15

2009

2009-02-06
2009-02-24
2009-03-24
2009-05-20
2009-05-27
2009-08-19
2009-09-02
2009-10-07
2009-11-03
2009-12-09

 
 

2008

2008-02-26                                       
2008-03-18 
2008-05-13
2008-05-27
2008-06-10
2008-08-26
2008-10-14
2008-10-28
2008-11-10
2008-11-18
2008-11-18.2
2008-12-04
2008-12-04 bilaga
2008-12-16

 

2007

2007-01-23 del 1 
2007-01-23 del2
2007-01-23 bil.
2007-02-27
2007-03-19
2007-05-21
2007-06-19
2007-09-18
2007-10-16
2007-11-06 
2007-12-06

Kontaktperson: Anna Hallgren